Shop Mobile More Submit  Join Login
MH : Tei Akiko by YayaoSan MH : Tei Akiko by YayaoSan
Hey guys, long time no see!
For :iconmh-roleplay:

--

Tên: Tei Akiko
Tuổi: 19
Giới tính: Boobies~
Cấp bậc: C Gold
Chủng tộc: Người
Ngành: NPC Trainer Phòng thủ Ma thuật
Weapon: Là chiếc đồng hồ màu vàng, mặt đồng hồ bị che lại. Mỗi lần tháo bỏ lớp che ấy, khi cô đi qua người nào thì lập tức trong đầu cô sẽ biết và suy nghĩ về quá khứ của người ấy. Tuy nhiên, để sử dụng sức mạnh "thật sự" của chiếc đồng hồ, cô phải tháo bỏ lớp che ấy. 

Đồng hồ có 12 số, và 2 cây kim. Kim ngắn luôn đứng ở số 12 và kim dài cô có thể điều khiển nó đến bất cứ số nào. Khi kim dài đến mỗi số nào thì chiếc đồng hồ sẽ có khối lượng tương ứng (ví dụ kim dài đến số 6 thì đồng hồ sẽ nặng 6 tạ.)

Lịch sử: fav.me/d6hmjwj

--

Hope you like it.

Add a Comment:
 
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Oct 26, 2013  Hobbyist General Artist
biết ngay sẽ mặc đồ giống Som-chan mà :iconmingplz:
Reply
:iconyayaosan:
YayaoSan Featured By Owner Oct 26, 2013  Student Digital Artist
có giỏi thật...:iconclapplz:
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Oct 26, 2013  Hobbyist General Artist
:iconmingdanceplz:
Reply
:iconumimatsu:
Umimatsu Featured By Owner Oct 26, 2013  Student General Artist
sao đa số toàn thấy NPC conjurer hok nhỉ O_O
Reply
:iconyayaosan:
YayaoSan Featured By Owner Oct 26, 2013  Student Digital Artist
uk T.T
Reply
:iconhaophuong:
haophuong Featured By Owner Oct 26, 2013  Student
Đồ mới đồ mới ^^ Cái bịt đồng hồ không phải pantsu nữa à? :iconlalalaplz:
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
October 26, 2013
Image Size
2.7 MB
Resolution
1974×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
302
Favourites
10 (who?)
Comments
6
Downloads
1
×